Speed Session

מפגש טלפוני קצר שמטרתו "לצלול" לעומק עיקרֵי השאלות, תוך אינטראקציה ייחודית שמאפשרת עדכון השיח לנושאים שזכו בעוצמות הגבוהות ביותר.
כלי זריז וממוקד המשלב בין היתרונות של שיחה מעמיקה ופרטנית עם המיגוון שמביאה הכמות.

  • קטגוריה: טעימה מהמחלקה הקריאייטיבית