מחקרי הגל החדש הינה חלק מקבוצת נילסן שמהווה את קבוצת המחקר הגדולה ביותר בישראל. קבוצת נילסן הינה הגוף המקצועי היחידי בארץ שמשלב בין מחקר בינלאומי, סקרי שוק, מדידת השוק הקמעונאי באופן רציף ועוד. קבוצת נילסן בארץ הינה חלק מנילסן החברה העולמית, שנחשבת כחברה הבינלאומית המובילה בעולם בתחום המחקר, המידע וניתוח נתונים.

החברות בקבוצה

ניסיון הקבוצה גודלה והיקף פעילותה המגוון מעניקים לנו יתרון ייחודי בעבודה עבור לקוחותינו.
הקבוצה כולה מספקת פתרון מחקרי כולל ומלא, כך שכל סוגיה צרכנית/ציבורית/עסקית יכולה לקבל מענה ברבדים מקומיים ובינלאומיים. הקבוצה כוללת צוות מקצועי ומיומן של מנהלי מחקר בעלי תארים אקדמיים מתחומים שונים המביא לידי ביטוי את מומחיות החברה ביכולת לשלב במחקר יישומי תחומי התמחות מגוונים, הן באופן צולב ואינטגרטיבי והן בנפרד.